Oferta

Strona główna » Oferta

Kancelaria w ramach prowadzonych spraw współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin, między innymi z zakresu psychologii, biologii, medycyny, chemii, rachunkowości, finansów i bankowości celem najpełniejszego zabezpieczenia interesów Klientów.

Nieruchomości

Kancelaria świadczy pomoc prawną obejmującą prowadzenie postępowań sądowych dotyczących nieruchomości, w tym zniesienia współwłasności, zasiedzenia nieruchomości, naruszenia własności lub …

Kredyty waloryzowane

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych najczęściej franka szwajcarskiego. Dokładamy wszelkich starań, aby świadczyć pomoc kredytobiorcom na najwyższym poziomie.

Prawo karne

Pomoc prawną w zakresie prawa karnego Kancelaria świadczy zarówno na etapie postępowań przygotowawczych przed organami ścigania jak również przed sądami pierwszej instancji i sądami odwoławczymi.

Prawo cywilne i spadkowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego i spraw spadkowych. W zakresie tych dziedzin prawa Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, dział spadku,…

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne i opiekuńcze ma swój szczególny charakter wynikający z faktu regulowania stosunków prawnych, zarówno majątkowych i niemajątkowych, między najbliższymi członkami rodziny jak i między nimi a osobami trzecimi.

Upadłość konsumencka

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie upadłości konsumenckiej, niosąc pomoc Klientom w walce z zadłużeniem. Upadłość konsumencka jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi umożliwiających uwolnienie się od długów.

Umowy gospodarcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu umów gospodarczych, obejmującą przygotowanie i opiniowanie umów, sporządzanie wzorów dokumentów, regulaminów, aneksów do umów, wsparcie w negocjowaniu umów przed ich zawarciem, ocenę ryzyka prawnego związanego z zawarciem umowy …

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa pracy obejmującą reprezentowanie pracowników i pracodawców przed sądami we wszelkich sporach z zakresu prawa pracy w tym w sporach o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za…

Sprawy egzekucyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw egzekucyjnych i windykacyjnych w tym w dotyczących skarg na czynności komorników, syndyków, opracowania wniosków egzekucyjnych i nadzorowanie czynności egzekucyjnych realizowanych przez komorników sądowych i syndyków,…

Nie ma tu tematu, który Ciebie dotyczy?

Skontaktuj się z nami a na pewno zrobimy wszystko, żebyś nie pozostał bez odpowiedzi!