Adwokat Olsztyn – upadłość konsumencka

Strona główna » Upadłość konsumencka

Jako adwokat od upadłości konsumenckiej w Olsztynie pomagamy Klientom w walce z zadłużeniem. Upadłość konsumencka jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi umożliwiających uwolnienie się od długów. Skutecznie przeprowadzone postępowanie umożliwia oddłużenie przy częściowej spłacie wierzycieli bądź nawet bez obowiązku jej dokonywania. Kancelaria krok po kroku przeprowadza Klientów przez proces upadłości, ukazując również jej skutki prawne i majątkowe dla Klienta.

Przed wszczęciem postępowania o ogłoszenie upadłości dokładnie analizujemy sytuację ekonomiczną Klienta – również pod kątem zasadności skorzystania z innych istniejących rozwiązań prawnych umożliwiających zmniejszenie salda zadłużenia wobec różnych instytucji, w tym instytucji finansowych. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru upłynął rok. Wniosku takiego nie może zaś złożyć spółka, wspólnik spółki osobowej, fundacja czy stowarzyszenie, a nadto małżeństwo łącznie czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, nawet gdyby była niezarejestrowana. Kancelaria dokonuje oceny spełniania przez konsumenta warunków skutecznego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Składanie wniosków o upadłość konsumencką

Aby możliwe było ogłoszenie upadłości konsumenckiej, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Dokument ten składa się z wielu informacji, takich jak:

  • dane osobowe składającego wniosek,

  • skład masy upadłości konsumenckiej – wszelkie ruchomości i nieruchomości, które można spieniężyć,

  • środki zgromadzone na kontach bankowych, lokatach i w gotówce,

  • lista wierzycieli i wysokość długu u każdego z nich,

  • dotychczasowa korespondencja z wierzycielami,

  • dochody składającego wniosek.

Adwokat od upadłości konsumenckiej w Olsztynie może zająć się przygotowaniem tego dokumentu lub analizą już gotowego wniosku. Specjalista sprawdzi, czy Klient podał wszystkie wymagane informacje. Upewni się też, że dokument został sporządzony w odpowiedni sposób i nie zostanie odrzucony przez sąd. Taki krok pozwoli na przyspieszenie całego procesu i uniknięcie niepotrzebnego stresu.

Działamy również jako adwokat od spraw gospodarczych, dlatego możemy zająć się też sprawami związanymi z problemami finansowymi firm.

 

Kiedy rozważa się ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej często jest jedynym rozwiązaniem dla osób, które mają problem z regulowaniem swoich zobowiązań finansowych. Aby możliwe było skorzystanie z tej opcji, okres niewypłacalności powinien trwać co najmniej 3 miesiące.

To sąd podejmuje ostateczną decyzję o uznaniu upadłości konsumenckiej. Adwokat analizuje daną sytuację i pomaga podjąć decyzję o złożeniu wniosku. Jego celem jest pokierowanie sprawą w taki sposób, by Klient mógł pozbyć się długów w korzystny dla siebie sposób.

 

Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ostateczną decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez dłużnika podejmuje sąd. Może on oddalić wniosek w sytuacji, gdy osoba go składająca jest akcjonariuszem lub komandytariuszem spółki, a także jeśli do poprzedniej upadłości nie minęło 10 lat. Na decyzję negatywną można liczyć także wtedy, gdy w ostatnim czasie dłużnik przekazał swój majątek członkom rodziny, w obawie przed procesem windykacyjnym.

 

Współpracujemy z Klientami z Olsztyna i okolicznych miejscowości. Zajmujemy się również doradztwem w zakresie upadłości konsumenckiej – istnieje opcja skontaktowania się z nami jeszcze przed złożeniem wniosku, w celu omówienia innych dostępnych rozwiązań problemu.

INFORMACJE KONTAKTOWE