Adwokat – kredyty frankowe, spory z bankiem – Olsztyn

(indeksowane i denominowane do CHF, EURO, JPY, USD)

Strona główna » Kredyty waloryzowane

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych najczęściej franka szwajcarskiego. Dokładamy wszelkich starań, aby świadczyć pomoc kredytobiorcom na najwyższym poziomie. Kancelaria prowadzi procesy sądowe na terenie całego kraju. Analizujemy zgromadzoną przez kredytobiorców dokumentację, wspólnie z Klientem omawiamy kierunek działań oraz kształt roszczeń zależny od wielu okoliczności, które bierzemy pod uwagę.


Adwokat od sporów z bankiem – przygotowywanie dokumentów

Kancelaria udziela również kredytobiorcom pomocy w zgromadzeniu pełnej dokumentacji koniecznej do sformułowania roszczeń względem banków. Dokonujemy analizy ugód oferowanych kredytobiorcom przez banki, ukazując ich skutki ekonomiczne dla kredytobiorców. Zapewniamy profesjonalną obsługę na każdym etapie postępowania i udzielenie odpowiedzi na wszelkie nurtujące kredytobiorców pytania.

Zajmujemy się przygotowywaniem wszelkich pism procesowych, które są niezbędne w toku postępowania. Analizujemy również dokumentację dostarczoną nam przez Klienta. Naszym zadaniem jest sporządzanie pozwów i dalszych pism procesowych w sposób w pełni zgodny z aktualną linią orzeczniczą sądów, a także składanie ich w sądzie w imieniu Klienta. Wszelkie działania podejmowane są w imieniu Klienta na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa. 


Adwokat od kredytów frankowych – możliwe rozwiązania

W oparciu o dokonywane dotychczas analizy ugód sądowych w ocenie Kancelarii najlepszą drogą do pozbycia się wadliwej umowy kredytowej jest droga sądowa. Orzecznictwo sądowe w przeważającej większości opowiada się za nieważnością umów frankowych wobec ich wadliwej konstrukcji, przyznającej bankowi nieograniczoną możliwość ingerencji w wysokość zobowiązania kredytobiorcy z uwagi na wprowadzone klauzule niedozwolone w rozumieniu art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego. Pozostała część orzecznictwa eliminuje zaś sam mechanizm waloryzacji, umożliwiając kredytobiorcom dalsze wykonywanie umowy kredytu bez niego jako umowy złotowej opartej o niższą stawkę referencyjną dla waluty obcej.  


Dlaczego pomoc adwokata od spraw bankowych może okazać się korzystna?

Adwokat od spraw bankowych w Olsztynie i okolicach specjalizuje się w sporach pomiędzy Klientami a bankami. Do najważniejszych korzyści płynących ze skorzystania z pomocy takiej osoby można zaliczyć:

  • wiedzę na temat spraw bankowych – specjalista doskonale zna podobne sprawy od lat toczące się w Polsce. Wie, jak interpretować przepisy prawa finansowego i rozumieć procedury z nim związane,

  • reprezentację przed sądem – adwokat od kredytów frankowych zajmuje się również reprezentacją Klientów w postępowaniach sądowych. Wie, jak przedstawić interes Klienta w najkorzystniejszy możliwy sposób,

  • pomoc w obronie przed egzekucją komorniczą – adwokat może pomóc w uchronieniu Klienta przed egzekucją komorniczą w przypadku zaległości w spłacie zobowiązań finansowych. W sytuacji, gdy pomimo przyjętych rozwiązań umożliwiających pozbycie się obciążeń finansowych, w majątku danej osoby pozostają zadłużenia niemożliwe do wyeliminowania i dana osoba nie jest w stanie ich spłacać, korzystne może okazać się skorzystanie z pomocy adwokata od upadłości konsumenckiej,

  • analizę umów bankowych – adwokat zajmuje się również analizą umów bankowych, wyszukując w nich nieścisłości i zapisów, które mogą pomóc wynegocjować korzystniejsze warunki.

Adwokat od sporów z bankiem jest obecny na wszystkich etapach postępowania. Służy radą również jeszcze przed rozpoczęciem procesu sądowego. Skorzystanie z pomocy specjalisty pozwala ukazać zasadność wkroczenia na drogę postępowania sądowego.

Specjalizujemy się w postępowaniach związanych z kredytami we frankach, ale uczestniczmy też w innych sporach z bankami. Działamy również jako adwokat od kredytów hipotecznych. Pomagamy zgromadzić dokumentację i reprezentujemy Klientów przed sądami, zwiększając ich szansę na pomyślny przebieg całego procesu. Z naszych usług można skorzystać również jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania, w celu skonsultowania swoich wątpliwości.

Siedziba Kancelarii mieści się w Olsztynie, jednakże współpracujemy z Klientami na terenie całego kraju.