Sprawy dotyczące nieruchomości

Strona główna » Nieruchomości

Kancelaria świadczy pomoc prawną obejmującą prowadzenie postępowań sądowych dotyczących nieruchomości, w tym zniesienia współwłasności, zasiedzenia nieruchomości, naruszenia własności lub posiadania nieruchomości, sporów granicznych i rozgraniczenia nieruchomości, rozliczenia nakładów na nieruchomość, ustanowienie służebności gruntowych i służebności przesyłu, eksmisji, sporów ze spółdzielnią mieszkaniową i wspólnotą mieszkaniową, podziału spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość, podziału majątku wspólnego małżonków, w skład którego wchodzi nieruchomość, rozwiązania umowy dożywocia lub zamiany dożywocia na rentę, odszkodowania:

  • za wywłaszczone nieruchomości, odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
  • od deweloperów za opóźnienia lub wady lokalu,
  • dochodzenia należności z tytułu najmu/dzierżawy nieruchomości, innych spraw majątkowych, ustalenie treści księgi wieczystej.  

INFORMACJE KONTAKTOWE