Prawo cywilne i spadkowe – adwokat od spraw spadkowych w Olsztynie

Strona główna » Prawo cywilne i spadkowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego i spraw spadkowych. Uczestniczymy w sprawach o stwierdzenie nabycia, zabezpieczenie i dział spadku, zapłatę zachowku, unieważnienie testamentu, dokonanie spisu inwentarza, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, wyrażenia zgody przez sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, wyłączenie małżonka od dziedziczenia, wydziedziczenie, wykonanie zapisu lub polecenia, zapisywanie majątku (umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy służebności mieszkania), zaliczenie darowizn na schedę spadkową. Ponadto Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących odszkodowań:

 • komunikacyjnych, 
 • za uszczerbek na zdrowiu i koszty leczenia,
 • za błędy medyczne,
 • za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy,
 • pracowniczych (mobbing, wypadki przy pracy, choroby zawodowe),
 • za zdarzenia losowe (kradzież, pożar, zalanie), 
 • za szkody rolnicze (ubezpieczenie rolnicze), 
 • za szkody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (OC przedsiębiorcy),
 • za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • za wywłaszczenie nieruchomości,
 • odszkodowań i zadośćuczynień za naruszenie dóbr osobistych,
 • za opóźniony lub odwołany lot,
 • za „zmarnowany urlop”,
 • od Skarbu Państwa,
 • za śmierć osoby najbliższej,
 • za cierpienia psychiczne i doznane krzywdy oraz rent.

Czym zajmuje się adwokat od spraw spadkowych?

Adwokat od spraw spadkowych w Olsztynie świadczy wiele usług, które są niezbędne w trakcie postępowań przedsądowych i sądowych. Do najważniejszych zadań specjalisty w tym zakresie warto zaliczyć:

 • pomoc w optymalizacji podatków związanych ze spadkiem – adwokat może wskazać rozwiązania, które pozwolą na zmniejszenie ewentualnego podatku od spadku w sposób zgodny z przepisami,

 • doradztwo – wizyta u adwokata od spraw spadkowych może okazać się korzystna jeszcze przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Często pomaga ona w podjęciu decyzji o przeniesieniu sporu na wokandę,

 • reprezentacja przed sądem – jednym z najważniejszych zadań adwokata od spraw spadkowych jest reprezentowanie swoich Klientów przed sądem. Specjalista występuje w ich imieniu i przedstawia interesy w taki sposób, by wypracować jak najkorzystniejsze możliwe rozwiązanie,

 • sporządzanie dokumentów – mowa tu zarówno o pismach procesowych, jak i dokumentach wykorzystywanych w trakcie wstępnych negocjacji. Adwokat przygotowuje m.in. umowy związane z dziedziczeniem,

 • zgłaszanie długu spadkowego – specjalista okazuje się pomocny również w sytuacji, gdy Klient chce zgłosić dług spadkowy. Zajmuje się on m.in. negocjowaniem warunków spłaty z wierzycielami spadkodawcy,

 • interpretacja testamentu – adwokat od spraw spadkowych wie, jak poprawnie interpretować testament. Może pomóc rozwiać ewentualne wątpliwości co do jego ważności i zrozumieć intencje zmarłego.

Adwokat od spraw spadkowych jest potrzebny przede wszystkim w sytuacji, gdy pomiędzy spadkobiorcami doszło do sporów. Zadaniem specjalisty jest wówczas analiza testamentu i odpowiednia reprezentacja swojego Klienta przed sądem, by wypracować dla niego jak najkorzystniejsze możliwe rozwiązanie. Pomoc adwokata okazuje się niezwykle istotna w sytuacji, gdy pozostałe strony postępowania również korzystają z usług specjalistów. W ten sposób można wyrównać szanse – samodzielna reprezentacja bywa niezwykle trudna, zwłaszcza gdy dana osoba nie ma wykształcenia prawniczego.

Uczestniczymy również w wielu innych sporach pomiędzy bliskimi członkami rodziny. Występujemy m.in. jako adwokat od spraw rodzinnych. Podchodzimy do każdego przypadku indywidualnie, wczuwając się w sytuację danego Klienta.

Zajmujemy się sprawami spadkowymi zarówno w Olsztynie, jak i na terenie całego kraju. Skorzystanie z naszego doradztwa nie jest zobowiązujące – a przy tym pozwala na ocenę zasadności podjęcia dalszych działań prawnych w celu obrony swoich interesów.

INFORMACJE KONTAKTOWE