Pozew frankowy – czy można unieważnić umowę frankową?

Kredyty waloryzowane do walut obcych stanowią istotną część kredytów udzielanych w okresie od 2005 do 2011 roku. Cieszyły się one popularnością głównie za sprawą atrakcyjnego oprocentowania, które oparto o stawkę referencyjną dla waluty obcej. Najczęstszą walutą, do jakiej waloryzowane były kredyty, był frank szwajcarski, jednakże stosowano również waloryzację do dolara amerykańskiego, jena japońskiego oraz euro. Innym powodem zainteresowania kredytobiorców tego typu produktem finansowym niejednokrotnie był brak możliwości uzyskania kredytu w walucie rodzimej z uwagi na brak zdolności kredytowej. Pomimo że kredyty frankowe wydawały się korzystniejsze obarczone były nieograniczonym ryzykiem kursowym. 

(więcej…)

Postępowanie dowodowe w sprawach karnych – jak się przygotować do rozprawy?

2024.03.24 Olsztyn

Postępowanie dowodowe w sprawach karnych stanowi kluczowy element procesu sądowego, mający na celu zebranie i ocenę dowodów w celu ustalenia prawdy materialnej. W trakcie tego etapu sąd rozpatruje zarówno argumenty oskarżyciela, jak i obrony, a także analizuje zgromadzone dowody. Odpowiednie przygotowanie do rozprawy może znacząco wpłynąć na jej przebieg oraz ostateczne orzeczenie. Co zatem warto zrobić w ramach takiego przygotowania? O tym w naszym niniejszym artykule.

(więcej…)